Zakázkově zajišťujeme výrobu a následně distribuci a prodej odpadkových košů pro ekologické třídění odpadu.


Jedno až trojmístné
stojany odpadkových košů
pro třídění odpadu.