Zakázkově zajišťujeme výrobu a následně distribuci a prodej odpadkových košů pro ekologické třídění odpadu.